Logo Fellingsbro folkhögskola

Rättstolksutbildning för teckenspråkstolkar

Entré Fellingsbro folkhögskola i Örebro

Utbildningsort: Örebro

Antal platser: 12

Kurslängd: 7 seminarier, 14 dagar över två terminer

Kurstid:

Hösten 2020 - 25-26/9, 23-24/10 och 20-21/11 
Våren 2021 - 15-16/1, 19-20/2, 19-20/3 och 16-17/4

 

Ansökan: Ansökan sker per mejl till Helena Sikh, se kontakt nedan. Anmälan är bindande. Sista ansökningsdag 14 augusti 2020. Besked om plats erhållits ges senast 18 augusti 2020. 

Egenavgift: 3 750 kr + moms (inkl. lunch och fm/em fika samtliga dagar samt stencilerat material)

 

Kontakt

Profilbild Helena Sikh

Helena Sikh
Mejl
019-602 82 05

Målgrupp

Teckenspråks- och dövblindtolkar, med av TÖI eller MYH godkänd grundutbildning, som har erfarenhet av eller har för avsikt att tolka inom rättsväsendet.

Kursens mål

  • Att ge fördjupade kunskaper i juridisk terminologi
  • Att tydliggöra tolkens roll i rätten
  • Att belysa de utmaningar en teckenspråkstolk kan möta både i rätten och i andra sammanhang inom rättsväsendet.

Kursen avser att ge teoretiska kunskaper som motsvarar den skriftliga delen av auktorisationsprovet i rättstolkning.

Kursinnehåll

Innehållet byggs upp stegvis efter en planerad progression. Utbildningen inleds med att klargöra förståelsen av skillnaden mellan ord, term och begrepp och därefter ligger fokus på civilrätt, processrätt och straffrätt i nämnd ordning.

Målsättningen är att det pedagogiska upplägget skall varieras med teoretiska genomgångar, diskussioner i olika konstellationer, praktiska övningar, några studiebesök i rätten samt inbjudna föreläsare.

Kursen utvärderas formativt efter varje seminarium. Deltagarna uppmuntras att ge kontinuerlig feedback på varje moment. Kursen utvärderas skriftligt i slutet av varje termin.

Kursens upplägg 

Kursen ges utspridd på två terminer med 7 seminarier under ett läsår. Tiderna för seminarierna är fredag 10.00-16.00 och lördag 8.30-15.00. Deltagarna förväntas läsa anvisad litteratur inför seminarierna.

Kurslitteratur

  • Ulvås Mårtensson, B-M. & Fors, J., (2019). Juridik för tolkar. Läroverket i Småland: Hässleholm. OBS! Detta är en alldeles ny upplaga som ska användas och kan beställas via info@laroverket.com

Kurslitteraturen bekostas av kursdeltagaren.

Kursledare

Erik Dahlberg

Utbildningsansvarig

Helena Sikh