Logo Fellingsbro folkhögskola

Handledarutbildning, 2 veckor

Entré Fellingsbro folkhögskola i Örebro

Utbildningsort: Distans/Örebro

Antal platser: 12

Kurslängd: 2 veckor

Kurstid:

Vecka 2 - 11-15 januari 2021: På distans, länk till Teams skickas per mejl till deltagarna.

Vecka 21 - 24-28 maj 2021: Om möjligt på plats.

Dag 1: 10.00-17.00, dag 2-4: 8.30-16.00 och dag 5: 8.30-15.00 (samma tider v2 och v21)

Ansökan: Senast 27 november 2020 per mejl till Karin Bäckgren (se kontakt nedan). Ange adress och e-postadress till kursdeltagaren samt fakturaadress. Kursen ges under förutsättning att sökta medel erhålls.

Kostnad: 3 000 kr + moms (inkl. lunch och fm/em fika, samt visst kursmaterial)

Kontakt

Profilbild Karin Bäckgren

Karin Bäckgren
Mejl
019-602 82 06

Våren 2021 erbjuder Fellingsbro folkhögskola återigen den uppskattade handledarutbildningen i samarbete med Sandahl Partners. Utbildningen omfattar 10 dagar fördelat på 2 veckor, v 2 och v 21. Utbildningen har 12 platser och vid behov görs ett urval baserat på geografisk spridning. Besked om deltagande ges senast 1 månad innan kursstart. OBS! Vi önskar att deltagaren, om det är möjligt handleder en studerande mellan v 2 och v 21.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till skrivtolkar och till teckenspråks- och dövblindtolkar som inte redan har en handledarutbildning eller till de som har en äldre handledarutbildning. De sökande ska ha av MYH eller TÖI godkänd tolkutbildning.

Syfte

  • att man som tolk ska tillägna sig kunskap om och i handledarskap med målet att känna sig trygg i handledarskapets grunder, förutsättningar och privilegier
  • att utveckla det personliga ledarskapet för att bättre se sitt arbete utifrån
  • att utveckla kunskapen om kommunikation och lärandeprocesser, vilka i sin tur ger utrymme för reflektion och växande i handledarrollen
  • att få kunskap om och övning i olika former av coachning

Kursinnehåll

Kursen ger konkreta verktyg genom teori och praktiska övningar. Innehållet är kopplat till forskning om handledningsteori.

Kursledare

Per-Olof Berzelius, leg. Psykolog och organisationskonsult

Karin Bäckgren, tolklärare, beteendevetare och diplomerad inom handledning/coachning/personligt ledarskap

Inbjudan till Handledarutbildning på Fellingsbro folkhögskola i Örebro, våren 2021 (PDF, 148 kb)