Logo Fellingsbro folkhögskola

Baskurs

Matlagning på Baskursen på Fellingsbro folkhögskola.

Utbildningsort: Fellingsbro

Antal platser: 14 (2 grupper)

Kurslängd: 1+1 termin, behovsprövning vid respektive terminsstart.

Omfattning: Heltid

Kurstider läsåret 21/22:

Hösttermin: 23/8-17/12 2021

Vårtermin: 10/1-20/5 2022

Lov: Höstlov, v 44 (3 dagar), Sportlov, v 8 (5 dagar), Påsklov, v 16 (4 dagar).

Kurstider läsåret 20/21:

Hösttermin: 24/8-18/12 2020

Vårtermin: 11/1-21/5 2021

Lov: Höstlov, v 44 (3 dagar), Sportlov, v 8 (5 dagar), Påsklov, v 14 (4 dagar).

Antagningsvillkor:

Minimiålder 18 år. Högfungerande autism, Aspergers syndrom eller annan diagnos inom autismspektrum. Deltagande i prova-på-kurs (3 dagar) den 25-27 maj eller den 31 maj - 2 juni 2021.

Information om prova-på-dagarna för Baskursen.

Studiestödsberättigad: Ja, Gymnasienivå (A1)

Kostnader: 600 kr/läsår för kopierat undervisningsmaterial, samt upp till 1 000 kr/läsår för läromedel och resor.

Ansökan:

Sista ansökningsdag till prova-på-dagarna 25 april. Ansökan till ettåriga Baskursen sker på plats under prova-på-dagarna.

Ansökan öppnas 15 februari 2021.

Ansvarig skolledare:

Brita Nordqvist

Kontakt

Profilbild Anna Liljenbring

Anna Liljenbring
Mejl
070-861 98 48

Till ansökan

Baskursen riktar sig till dig med AST och handlar om ökad självkänsla, självinsikt och självförtroende. Vi utgår från dina och gruppens behov och strävar efter att du ska känna motivation och ett sammanhang i tillvaron.

Vem kan söka till Baskursen?

Kursen vänder sig till dig med NPF-diagnos högfungerande autism, Aspergers syndrom eller annan diagnos inom autismspektrum utan intellektuell funktionsnedsättning.

För att börja på Baskursen behöver du först gå en tredagars prova-på-kurs.

Vad går Baskursen ut på?

Baskursens centrala syften är att öka din självkänsla, din självinsikt och ditt självförtroende. Vi strävar efter att du ska känna motivation och ett sammanhang i tillvaron. Genom det vill vi förbereda dig och ge dig förutsättningar inför ditt nästa steg i livet.

Studierna är variationsrika och utgår från gruppens och dina individuella behov vilka fångas upp genom bl.a. kartläggning, samtal och observation. Kursdeltagarna bor på skolans internat vilket är en förutsättning för arbetet med att ge en struktur när det gäller boende, skola och fritid. Assistentstöd finns på skoltid samt vardagskvällar och nätter men inte på helger. Studiebesök och studieresor ingår obligatoriskt i kursen. Kursen är inte behörighetsgi­vande.