Logo Fellingsbro folkhögskola

Om du inte är nöjd

Om du inte är nöjd tar du i första hand upp frågan med din kursföreståndare, därefter i fallande ordning med:

  • Enhetschef

För Fellingsbro/Lindesberg: Brita Nordqvist, 070-219 94 81

För Örebro: Helena Sikh, 073-338 28 46

  • Rektor

Jan Carlsson, 076-943 16 00

  • Områdeschef Utbildning och arbetsmarknad

Ewa Lindberg, 019-602 63 08, 0722-09 11 90

  • Ordförande Fokusnämnd för kultur, bildning och ideell sektor

Bengt Storbacka, 070-276 20 61

Om du efter att ha kontaktat personerna ovan fortfarande tycker att skolan inte uppfyller sina åtaganden kan du begära att få ärendet prövat hos Folkhögskolornas studeranderättsliga råd (fsr@folkbildningsradet.se).

Läs mer om studeranderätt och anmälan på Folkbildningsrådets webbplats