Logo Fellingsbro folkhögskola

Förebyggande av användning av alkohol och droger

Du som antagits till en kurs/utbildning och tackat ja till din plats ställer därmed upp på skolans Handlingsplan för förebyggande av användning av alkohol och droger. Enligt handlingsplanen är det inte tillåtet att använda, inneha eller vara påverkad av alkohol eller droger på skolans område eller på skoltid. Om du bryter mot detta blir du avskild från vidare studier.