Logo Fellingsbro folkhögskola

Alkohol- och drogpolicy

Du som antagits till en kurs/utbildning och tackat ja till din plats ställer därmed upp på skolans alkohol- och drogpolicy. Enligt policyn är det inte tillåtet att använda, inneha eller vara påverkad av alkohol eller droger på skolans område eller på skoltid. Om du bryter mot skolans alkohol- och drogpolicy blir du avskild från vidare studier.