Logo Fellingsbro folkhögskola

Novgorod Folkuniversity

Innebandyturnering Novgorod vs Fellingsbro folkhögskola 2016.

Folkhögskolan i Novgorod bildades våren år 2000 och Fellingsbro folkhögskola har varit en samarbetspartner sedan dess. Kanske är Novgorod Folkuniversity, som den kallas, den enda folkhögskolan i Ryssland. Skolan tillhör inte det allmänna skolväsendet utan har finansierats av pengar från Olof Palmes Internationella fond och har fått administrativ stöttning från ABF i Örebro.

På allmän kurs har man ett utbyte med Novgorod inom kultur, demokrati, samhällskunskap och idrott. Kursdeltagare på våra kurser i Fellingsbro kan inom  Internationella tillvalet läsa om Novgorod och förbereda en eventuell resa. Fellingsbro folkhögskola har också tagit emot stipendiater från Ryssland som läser hos oss under en termin.

I övrigt har samarbetet genom åren bestått av bl.a. projektet "Umbrella", ett samarbete mellan sociala organisationer i Novgorod och Örebro och folkhögskolorna, som finansierades av Forum Syd. Lärare från Novgorod och Fellingsbro folkhögskola läste tillsammans kursen "Globalisering och internationell förståelse" på Linköpings universitet.

Novgorods folkhögskolas webbplats