Logo Fellingsbro folkhögskola

Prova-på-dagar - Teckenspråks- och dövblindtolkutbildningen

Teckenspråksundervisning på Teckenspråkstolk- och dövblindtolkutbildningen, Fellingsbro folkhögskola i Örebro.

Vill du ha ett spännande yrke? - Kom och prova på Teckenspråks- och dövblindtolkutbildningen!

Den 5 mars kl. 08.30-15.00 och den 28 mars kl. 10.00-14.00 har vi öppet för prova-på dagar på Teckenspråks- och dövblindtolkutbildningen i Örebro. Under prova-på-dagen får du följa de som studerar första året på Tolkutbildningen en dag. Först har ni teckenspråksundervisning och därefter en lektion i tolkämnet, där du får veta lite mer om vad yrket innebär.

Dagen avslutas med att du träffar kursföreståndarna där du ges möjlighet att ställa frågor och få mer övergripande information om utbildningen.

Så här anmäler du dig till prova-på-dagarna

Alla ni som är nyfikna och vill veta mer, ta chansen och kom!

Anmälan: ring 019-602 82 00 eller mejla maria.sjoo@fellingsbro.fhsk.se

Sista anmälningsdag

  • 2 mars - för deltagande på Prova-på-dag den 5 mars
  • 23 mars - för deltagande på Prova-på-dag den 28 mars

Vi bjuder på fika och lunch under dagen!

Välkomna!

Här ligger Fellingsbro folkhögskola i Örebro

 

Om yrket teckenspråks- och dövblindtolk

Teckenspråks- och dövblindtolk är ett och samma yrke men man får en dubbelkompetens iom. att man lär sig flera olika tolkmetoder.

Teckenspråkstolk

Som teckenspråkstolk är det du som gör det möjligt för döva eller hörselskadade och hörande att kommunicera med varandra. Du tolkar simultant mellan teckenspråk och tal. Ditt arbete är väldigt varierande och stimulerande. Du arbetar med människor och ingen dag är den andra lik. Ena dagen kanske du tolkar inför massor av deltagare på en konferens, för att nästa dag tolka mellan läkare och patient på ett sjukhusbesök.

Du som teckenspråkstolk behövs på alla platser där människor möts och kommunicerar med varandra, till exempel i samtal med myndigheter, i kulturlivet och på arbetsplatser.

För att fungera som teckenspråkstolk behöver du vara intresserad av språk och människor, vara flexibel samt ha fullgod syn och hörsel.

Dövblindtolk

Som dövblindtolk hjälper du personer med dövblindhet att kommunicera med andra människor. Du kan använda dig av taktilt teckenspråk och du beskriver bland annat för brukaren vad som sägs, hur det sägs, hur omgivningen ser ut och vad som händer. Ledsagning brukar också ingå.

Du är ett viktigt hjälpmedel som behövs på alla platser där människor möts, vare sig det gäller under ett biobesök, i en domstol eller i kontakt med myndigheter. Det är ett varierande och berikande yrke som ställer krav på god simultankapacitet och inlevelseförmåga. För att fungera som dövblindtolk bör du vara intresserad av människor, vara tålmodig samt ha fullgod syn och hörsel.