Logo Fellingsbro folkhögskola

Tolkutbildning Teckenspråk

Kursdeltagare på Tolkutbildningen vid Fellingsbro folkhögskola i Örebro.

Utbildningsort: Örebro

Antal platser: 25

Kurslängd: 4 läsår

Kurstid:

HT 2018-08-20 - 2018-12-21

VT 2019-01-07 - 2019-06-07

Lov: vecka 44, sportlov vecka 8, påsklov vecka 16

Innevarande kurstider:

HT 2017-08-16 - 2017-12-19

VT 2018-01-08 - 2018-06-15

Lov: vecka 44, sportlov vecka 8, påsklov vecka 13

 

 

Ansökan:

Sista ansökningsdag 1 maj.

Kontakt

Profilbild Anita Fredriksson

Anita Fredriksson
Mejl
070-393 92 23

Profilbild Karin Bäckgren

Karin Bäckgren
Mejl
019-602 82 06

Till ansökan

Målgrupp

Vänder sig till dig som vill arbeta som teckenspråkstolk och dövblindtolk.

Syfte

Utbildningen ger kompetens för att arbeta som teckenspråkstolk och dövblindtolk.

Kursinnehåll

Termin 1-4 får du grundläggande utbildning i svenskt teckenspråk och du har en mentor som tillsammans med dig tar ansvar för din språkutveckling. På schemat finns dessutom svenska, samhällskunskap, psykologi, dövstudier samt röstträning. Kursföreståndare för termin 1-4 är Anita Fredriksson.

Termin 5-8 får du utbildning i tolkning (praktiska övningar, yrkesetik m.m.), svenskt teckenspråk (grammatik och pragmatik), svenska (fackspråk och vetenskapligt skrivande), psykologi, samhällskunskap, engelska (kommunikation och terminologi) och röstträning. En hel del gästföreläsningar kopplade till de ämnen du läser ingår. Dessutom ingår praktik på tolkcentraler/-bolag runt om i landet. Kursföreståndare för termin 5-8 är Karin Bäckgren.

Inträdeskrav

Grundläggande behörighet för högskolestudier (gymnasieskola eller motsvarande). Fullgod hörsel och syn. Deltagande i intervjudagar med praktiska och teoretiska tester.

För antagning krävs inga förkunskaper i svenskt teckenspråk. För dig med goda kunskaper i svenska och svenskt teckenspråk finns möjlighet till en förkortad studiegång. Mer information skickas till dem som kallas till intervju.

Kostnader

1 000 kr/läsår för fika och material. Samt upp till 2 000 kr/läsår för läromedel beroende på vilka böcker du behöver köpa.