Logo Fellingsbro folkhögskola

Tolkning inom psykiatrin

Utbildningsort: Örebro

Antal platser: 14

Kurslängd: 5 dagar

Kurstid: 24–26/9, 24–26/10 och 23/11 2018

Ansökan: Senast 13/8 per mejl till Karin Bäckgren (se kontakt nedan). Anmälan är bindande. Ett geografiskt urval kommer att göras till de 14 platser vi har. Besked om plats ges under v 34, 1 mån innan kursstart.

Kostnad: 2 000 kr plus moms (inkl. lunch, fm/em fika)

 

Kontakt

Profilbild Karin Bäckgren

Karin Bäckgren
Mejl
019-602 82 06

Fellingsbro folkhögskola startar i september 2018 upp en andra utbildningsomgång för verksamma teckenspråks- och dövblindtolkar som berör området tolkning inom psykiatrin och tolkning vid psykologsamtal som inkluderar olika psykologtester, utredningar och behandlingsformer. Det primära fokuset kommer att ligga på det interaktiva projekt som kommer till stånd mellan en läkare/psykolog, tolk och patient (med hörsel och/eller synnedsättning) och hur ett samtal/möte kan ske så professionellt och patientsäkert som möjligt.

Målgrupp

Teckenspråks- och dövblindtolkar

Syfte

  • Att förmedla grundläggande kunskaper om vanligt förekommande psykiska sjukdomar och störningar, kriterier för diagnosticering, behandlingsmetoder och psykologtesters innehåll, syfte och utformning med betoning på det som är specifikt för tolkanvändargruppen.
  • Att ge en inblick i psykiatrins organisation och de olika enheternas roll och ansvar samt att belysa en hörande vårdgivares erfarenhet av att arbeta med tolk.
  • Att utveckla det inre ledarskapet för att bättre kunna se sitt arbete utifrån.
  • Att stimuleras i sin tolkroll genom reflektion kring rolltagning och ansvar.

Kursinnehåll

Utbildningen behandlar ett urval av psykiska sjukdomar och störningar, diagnosticering och behandlingsformer, psykologstesters innehåll, syfte och utformning samt andra orsaker till psykisk ohälsa inom tolkanvändargruppen som kan vara relaterade till individens inre och yttre förutsättningar, tillgång till språk och kommunikation, ytterligare funktionsvariationer etc.

Utbildningsledare

Lea Strandberg, leg. Psykolog, leg. Psykoterapeut

Christina Eriksson, leg. Psykolog

Karin Bäckgren, tolklärare/beteendevetare/diplomerad inom organisationspsykologi