Logo Fellingsbro folkhögskola

Tolkning inom psykiatrin

Utbildningsort: Klerkgatan 16, Örebro (som utgångspunkt men kan komma att ändras)

Antal platser: 12

Kurslängd: 7 dagar

Kurstid: 17–19 februari, 18–19 mars och 15–16 april 2021

Ansökan: Senast 18 december 2020 per mejl till Karin Bäckgren (se kontakt nedan). Vi vill ha en geografisk spridning på de 12 platser vi har. Besked om plats ges senast 4 v innan utbildningsstart. Utbildningen ges under förutsättning att sökta medel erhålls.

Ange kontaktuppgift och fakturaadress.

Egenavgift: 2000 kr plus moms (inkl. lunch, fm/em fika och visst stencilerat material)

Utbildningsansvar:

Karin Bäckgren

 

Kontakt

Profilbild Karin Bäckgren

Karin Bäckgren
Mejl
019-602 82 06

Fellingsbro folkhögskola startar i februari 2021 upp en sjunde omgång av den uppskattade utbildningen som berör området tolkning inom psykiatrin. Utbildningen sätter det interaktiva projekt som kommer till stånd mellan en läkare/psykolog, tolk och patient (med hörselnedsättning) i fokus och hur ett samtal/möte kan ske så professionellt och patientsäkert som möjligt.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till teckenspråks- och dövblindtolkar med av TÖI eller MYH godkänd tolkutbildning.

Utbildningens mål

  • Att förmedla grundläggande kunskaper om vanligt förekommande psykiska sjukdomar och störningar, kriterier för diagnosticering, behandlingsmetoder och psykologtesters innehåll, syfte och utformning med betoning på det som är specifikt för tolkanvändargruppen och tolkens roll och ansvar i sammanhanget.
  • Att ge en inblick i psykiatrins organisation och de olika enheternas roll och ansvar samt att belysa en hörande vårdgivares erfarenhet av att arbeta med tolk.
  • Att ha kul, utvecklas och stimuleras i sin tolkroll och i sitt eget ledarskap.

Kursinnehåll

Utbildningen belyser tolkens roll och ansvar i sammanhanget sett ur ett interaktionistiskt perspektiv. Utbildningen behandlar ett urval av psykiska sjukdomar och störningar, diagnosticering och behandlingsformer, psykologstesters innehåll, syfte och utformning samt specifika orsaker till psykisk ohälsa inom tolkanvändargruppen som kan vara relaterade till individens inre och yttre förutsättningar, tillgång till språk och kommunikation, ytterligare funktionsvariationer etc.

Utbildningsledare

Lea Strandberg, leg. Psykolog, leg. Psykoterapeut

Christina Eriksson, leg. Psykolog

Karin Bäckgren, Tolklärare/Beteendevetare/Diplomerad inom organisationspsykologi