Logo Fellingsbro folkhögskola

Teckenspråks- och dövblindtolkutbildning Teckenspråk

Personer tränar på teckenspråk.

Utbildningsort: Örebro

 

Antal platser: 20

 

Kurslängd: 4 läsår

 

Omfattning: Heltid

 

Kurstider 21/22:

Hösttermin: 16/8-17/12 2021

Vårtermin: 10/1-10/6 2022

Lov: Höstlov, v 44 (3 dagar), Sportlov, v 8 (5 dagar), Påsklov, v 15 (4 dagar).

 

Kurstider 20/21:

Hösttermin 17/8-18/12 2020

Vårtermin 11/1-11/6 2021

Lov: Höstlov, v 44 (3 dagar), Sportlov, v 8 (5 dagar), Påsklov, v 13 (4 dagar).

 

Ansökan:

Sista ansökningsdag till HT 2021 är 1 maj.

Ansökan öppnas 15 februari 2021.

Kontakt

Profilbild Anita Fredriksson

Anita Fredriksson
Mejl
019-602 82 00 (växel)

Till ansökan

Målgrupp

Vänder sig till dig som vill arbeta som teckenspråkstolk och dövblindtolk.

Syfte

Utbildningen ger kompetens för att arbeta som teckenspråkstolk och döv­blindtolk.

Kursinnehåll

Under termin 1-4 får du grundläggan­de utbildning i svenskt teckenspråk och du har en mentor som tillsammans med dig tar ansvar för din språkutveck­ling. På schemat finns dessutom svens­ka, samhällskunskap, psykologi samt dövstudier.

Under termin 5-8 får du utbildning i tolkning, svenskt teckenspråk, svenska, psykologi, samhällskunskap och engel­ska. Dessutom ingår sammanhängan­de praktik på tolkcentraler/-bolag runt om i Sverige, men även möjlighet till extra praktiktillfällen i samarbete med lokala aktörer såsom föreningar, skolor och myndigheter under de sista fyra terminerna. Under alla terminer ingår kontinuerlig röstträning och grupp­handledning av leg. psykolog.

Antagningsvillkor

Minimiålder 18 år. Grundläggande be­hörighet för högskolestudier. Fullgod hörsel och syn. Deltagande i intervju­dagar med praktiska och teoretiska tester.

För antagning krävs inga förkunska­per i svenskt teckenspråk. För dig med goda kunskaper i svenska och svenskt teckenspråk finns möjlighet till en för­kortad studiegång. Mer information skickas till dem som kallas till intervju.

Kostnader

1 000 kr/läsår för fika och material. Samt upp till 2 000 kr/läsår för läromedel beroende på vilka böcker du behöver köpa.

Ansökan

När du ansöker ska du skicka med:

  • Personligt brev, gärna med foto  
  • Gymnasiebetyg

Ansvarig skolledare

Michael Karlsson