Logo Fellingsbro folkhögskola

Syntolksutbildning

Syntolksutbildning, Fellingsbro folkhögskola.

Utbildningsort: Örebro, distanskurs

Antal platser: 8

Kurslängd: 1 läsår

Omfattning: Halvfart

 

Kurstid:

HT 2018-08-20 - 2018-12-21

VT 2019-01-07 - 2019-05-17

Närträffar:

24-26 augusti

14-16/9 september

19-21/10 oktober

7-9/12 december

18-20/1 januari

8-10/3 mars

Studiohelg 5-7 april

Avslutning 10-12 maj

 

Ansökan:

Sista ansökningsdag 1 maj.

Kontakt

Profilbild Lotta Lagerman

Lotta Lagerman
Mejl
070-202 35 54

Till ansökan Blogg

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till dig som vill arbeta som syntolk för personer med synnedsättning.

Syfte

Utbildningen ger kompetens för att arbeta som syntolk i kulturella sammanhang, främst film och teater, men även inom konst och i andra visuella sammanhang.

Kursinnehåll

Kursen ges på distans med åtta obligatoriska närträffar. Dessa träffar är utspridda över tid och förlagda till fredag, lördag och söndag. En av dessa träffar ägnar vi åt en praktikuppgift med inspelning i studio av syntolkningsspår till film åt SVT/ Öppet arkiv. Kursen börjar med att du får grundläggande utbildning i syntolkning och genomgång av den webbaserade lärplattform vi kommer att använda. På schemat finns syntolkningsträning, ljudteknisk hantering, film- och bildkunskap, livetolkning av film/teater i salong, inlevelseövningar/ledsagning samt möten med brukare. Dessutom ingår besök på syncentraler och hos Synskadades riksförbunds föreningar runt om i landet, företrädesvis på hemmaplan.

Inträdeskrav

Treårigt gymnasium eller motsvarande, med svenska A och B. Goda kunskaper i det svenska språket. Fullgod hörsel och syn. Deltagande på intervjudag. Egen dator med hörlurar och möjlighet att spela upp dvd samt en god bredbandsuppkoppling. Finns inte uppspelningsfunktion i datorn behöver man lösa det på något annat sätt för att kunna använda vårt läromaterial.

Kostnader

Upp till 1 000 kr/läsår för material och biljetter. Resor och ev. boende i samband med närträffar står kursdeltagaren själv för.

 

Karta över utbildade syntolkar vid Fellingsbro folkhögskola

Logo för syntolkningsutbildning