Logo Fellingsbro folkhögskola

Syntolksutbildning

Syntolksutbildning, Fellingsbro folkhögskola.

Utbildningsort: Örebro, distanskurs

Antal platser: 8

Kurslängd: 1 läsår

Omfattning: Halvfart

Kurstid:

HT 2020-08-17 - 2020-12-18

VT 2021-01-11 - 2021-05-21

 

Kurstid - innevarande läsår:

HT 2019-08-19 - 2019-12-20

VT 2020-01-09 - 2020-05-20

Närträffar:

  • v34 23-25 augusti
  • v38 20-22 september
  • v42 18-20 oktober
  • v49 6-8 december
  • v3 17-19 januari
  • v10 6-8 mars
  • v14 3-5 april (Studiohelg)
  • v20 15-17 maj

Ansökan:

Sista ansökningsdag till HT 2020 är 1 maj.

Ansökan öppnas 15 februari 2020.

Kontakt

Profilbild Lotta Lagerman

Lotta Lagerman
Mejl
070-202 35 54

Till ansökan Blogg

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till dig som vill arbeta som syntolk för personer med synnedsättning.

Syfte

Utbildningen ger kompetens för att arbeta som syntolk i kulturella sammanhang, främst film och teater, men även inom konst och i andra visuella sammanhang.

Kursinnehåll

Kursen ges på distans med åtta obligatoriska närträffar. Dessa träffar är utspridda över tid och förlagda till fredag, lördag och söndag. En av dessa träffar ägnar vi åt en praktikuppgift med inspelning i studio av syntolkningsspår till film åt SVT/Öppet arkiv. Kursen börjar med att du får grundläggande utbildning i syntolkning och genomgång av den webbaserade lärplattform vi kommer att använda. På schemat finns syntolkningsträning, ljudteknisk hantering, film- och bildkunskap, livetolkning av film/teater i salong, manusarbete, inlevelseövningar/ledsagning samt möten med användare. Dessutom ingår besök på syncentraler och hos Synskadades riksförbunds föreningar runt om i landet, företrädesvis på hemmaplan.

Inträdeskrav

Minimiålder 18 år. Gymnasiekompetens eller motsvarande. Goda kunskaper i det svenska språket. Fullgod hörsel och syn. Deltagande på intervjudag lördagen den 30 maj för kallade. Egen dator med hörlurar och möjlighet att spela upp dvd samt en god bredbandsuppkoppling. Finns inte uppspelningsfunktion i datorn behöver man lösa det på något annat sätt för att kunna använda vårt läromaterial.

Kostnader

Upp till 1 000 kr/läsår för material och biljetter. Resor och ev. boende i samband med närträffar står kursdeltagaren själv för.

Ansökan

När du ansöker ska du skicka med:

  • Personligt brev, gärna med foto  
  • Gymnasiebetyg eller motsvarande

Ansvarig skolledare

Michael Karlsson

 

Karta över utbildade syntolkar: