Logo Fellingsbro folkhögskola

Syntolksutbildning

Syntolksutbildning, Fellingsbro folkhögskola.

Utbildningsort: Distanskurs

Antal platser: 12

Kurslängd: 1 läsår

Omfattning: Halvfart

Kurstid:
HT 2020-08-17 - 2020-12-18
VT 2021-01-11 - 2021-05-21

Ansökan:

Sista ansökningsdag till HT 2020 är framflyttad till 25 maj.

Ansökan öppnas 15 februari 2020.

Kontakt

Profilbild Lotta Lagerman

Lotta Lagerman
Mejl
070-202 35 54

Till ansökan Blogg

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till dig som vill arbeta som syntolk för personer med synnedsättning.

Syfte

Utbildningen ger kompetens för att ar­beta som syntolk i kulturella samman­hang, främst film och teater, men även inom konst och i andra visuella sam­manhang.

Kursinnehåll

Kursen ges, fr.o.m. läsåret 20/21 helt på distans, utan några fysiska träffar. De ursprungliga datumen för närträffar är desamma men förlagda till att gälla lördagarna med fyra lärarledda lektioner samt egen övningstid därefter på lördagen/söndagen. Varje måndag ges två lektioner på kvällen. Varannan måndag är dessa lektioner lärarledda. Kursen börjar med att du får grundläggande utbild­ning i syntolkning och genomgång av den webbaserade lärplattformen Teams som vi kommer att använda under hela kursen.  På schemat finns syntolkningsträning, ljudteknisk han­tering, film- och bildkunskap, livetolk­ning av film/teater i salong, inlevelse­övningar/ledsagning samt möten med användare. Dessutom ingår besök på syncentraler och hos Synskadades riks­förbunds föreningar runt om i landet, företrädesvis på hemmaplan.

Antagningsvillkor

Minimiålder 18 år. Gymnasiekompe­tens eller motsvarande. Goda kunska­per i det svenska språket. Fullgod hör­sel och syn. Deltagande på intervjudag. Egen dator med hörlurar och möjlighet att spela upp dvd samt en god bred­bandsuppkoppling. Finns inte uppspel­ningsfunktion i datorn behöver man lösa det på något annat sätt för att kunna använda vårt läromaterial.

Kostnader

Upp till 1 000 kr/läsår för material och biljetter. Resor och ev. boende i samband med närträffar står kursdeltagaren själv för.

Ansökan

När du ansöker ska du skicka med:

  • Personligt brev, gärna med foto  
  • Gymnasiebetyg eller motsvarande

Ansvarig skolledare

Michael Karlsson

 

Karta över utbildade syntolkar: