Logo Fellingsbro folkhögskola

Svenska som andraspråk Lättläst

Svenska som andrapråk har utelektion på Fellingsbro folkhögskola.

Utbildningsort: Lindesberg (Fellingsbro på onsdagar)

Från och med vårterminen 2021 i Fellingsbro på heltid. 

Antal platser: 22 (2 grupper)

Kurslängd: 1 läsår

Omfattning: Heltid

Kurstid:

HT 2020-08-24 - 2020-12-18

VT 2021-01-11 - 2021-05-21

Lov:

Höstlov, v 44 (3 dagar)

Sportlov, v 8 (5 dagar)

Påsklov, v 14 (4 dagar)

 

Ansökan:

Sista ansökningsdag till HT 2020 är 1 maj. Senare ansökningar behandlas om det finns platser kvar. Ansökan till HT 2020 öppnas 15 februari 2020.

Kontakt

Profilbild Helli Malers

Helli Malers
Mejl
0581-89 100 (växel)

Till ansökan

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som har svenska som andraspråk och behöver mer träning i svenska.

Syfte

Syftet är att du ska bli bättre på att för­stå, prata och skriva på svenska och få mer kunskap om det svenska samhäl­let. Du ska få möjlighet att växa som människa och se nya möjligheter i livet.

Kursinnehåll

På kursen får du arbeta i en liten grupp; prata, läsa, skriva och diskutera. Du får lära dig mycket om det svenska sam­hället samt arbeta med demokratifrå­gor.

Kursen är på heltid, 30 lektioner i veck­an. Lektionerna handlar om svenska och samhällsorientering, samt även vardagsekonomi, natur- och miljökun­skap, friskvård och hälsa. Vi gör stu­diebesök av olika slag och deltar på temadagar och andra aktiviteter på folkhögskolan i Fellingsbro.

Antagningsvillkor

Minimiålder för att gå kursen är 18 år. Kunskaperna i svenska ska motsvara minst SFI B-nivå.

Kostnader

Upp till 600 kr/läsår beroende på vilka läroböcker du behöver köpa.

Ansökan

När du ansöker ska du skicka med:

  • Intyg från SFI med nivå

Ansvarig skolledare

Mattias Ekström

Målgrupp – Vem kan gå kursen?

Du som har svenska som andraspråk

och vill träna mer på svenska språket.

 

Syfte – Varför ska du gå kursen?

För att bli bättre på att förstå, prata och skriva på svenska.

För att lära dig om det svenska samhället.

För att lära dig saker om dig själv och livet

så att du mår bra och kan leva ett bra liv.

 

Kursinnehåll – Vad lär du dig på kursen?

Du får arbeta i en liten grupp.

Du får prata, läsa och skriva på svenska.

Vi pratar om olika saker där du får säga

vad du tycker och tänker.

 

Du får lära dig om det svenska samhället.

Hur det är att leva i Sverige.

Vad det finns för regler

och om svensk kultur.

 

Du får också lära dig om demokrati.

Demokrati är ett sätt att styra ett land

där folket har valt de som ska styra landet.

Sverige är en demokrati.

 

Du får lära dig hur Sverige styrs

och hur du kan vara med och bestämma och påverka

 

Du får lära dig:

  • Svenska
  • Samhällskunskap
  • Vardagsekonomi
  • Natur och miljö
  • Friskvård och hälsa

Vi gör studiebesök

där vi till exempel hälsar på

och ser hur det är på olika arbeten.

 

Vi har också aktiviteter på skolan

som alla ska vara med på.

 

Hur mycket tid är kursen?

Du går kursen på heltid

det är 30 lektioner i veckan.

 

Vilka får gå kursen?

Du måste vara minst 18 år.

Du måste kunna svenska på SFI B-nivå.

 

Det finns 22 platser i två grupper

 

Vad kostar kursen?

Ungefär 600 kronor kan olika böcker kosta.