Logo Fellingsbro folkhögskola

Rättstolksutbildning för teckenspråkstolkar

Entré Fellingsbro folkhögskola i Örebro

Utbildningsort: Örebro

Antal platser: 12

Kurslängd: 7 närträffar, 14 dagar över två terminer

Kurstid:

OBS! Kursstart för hösten 2019 inställd!

 

Ansökan: Ansökan sker per mejl till Helena Sikh, se kontakt nedan. Anmälan är bindande. Sista ansökningsdag 28 juni 2019.

Egenavgift: 3 750 kr + moms (inkl. lunch och fm/em fika samtliga dagar samt stencilerat material)

 

Kontakt

Profilbild Helena Sikh

Helena Sikh
Mejl
019-602 82 05

Målgrupp

Teckenspråks- och dövblindtolkar, med av TÖI eller MYH godkänd tolkutbildning, som har erfarenhet av eller har för avsikt att tolka inom rättsväsendet.

Kursens mål

  • Att ge fördjupade kunskaper i juridisk terminologi
  • Att tydliggöra tolkens roll i rätten
  • Att belysa de utmaningar en teckenspråkstolk kan möta både i rätten och i andra sammanhang inom rättsväsendet.

Kursen avser att ge teoretiska kunskaper som motsvarar den skriftliga delen av auktorisationsprovet i rättstolkning.

Kursinnehåll

Innehållet byggs upp stegvis efter en planerad progression. Utbildningen inleds med att klargöra förståelsen av skillnaden mellan ord, term och begrepp och därefter ligger fokus på civilrätt, processrätt och straffrätt i nämnd ordning.

Målsättningen är att det pedagogiska upplägget skall varieras med teoretiska genomgångar, diskussioner i olika konstellationer, praktiska övningar, några studiebesök i rätten samt inbjudna föreläsare.

Varje delområde summeras och utvärderas i sin helhet, men deltagarna uppmuntras kontinuerligt att ge feedback på varje moment.
Kursen utvärderas skriftligt i slutet av varje termin.

Kursens upplägg 

Kursen ges utspridd på två terminer med 7 närträffar under ett läsår. Varje närträff innefattar 13 lärarledda lektionstimmar (10.00-16.00 fredag, 8.30-15.00 lördag). Deltagarna förväntas lägga ner ca 5 klocktimmar/vecka på inläsning av anvisad litteratur och viss praktisk förberedelse inför närträffarna.

Kurslitteratur

  • Ulvås Mårtensson, B-M. & Fors, J., (2016). Juridik för tolkar. Läroverket i Småland: Hässleholm. OBS! Detta är en alldeles ny upplaga som skall användas och kan beställas via info@laroverket.com
  • Wennberg, S., (2011). Introduktion till straffrätten. Nordstedts Juridik AB: Stockholm (ISBN:9789139205821)

Utbildningsansvarig

Helena Sikh