Logo Fellingsbro folkhögskola

Rättstolkskurs för teckenspråkstolkar

Utbildningsort: Örebro

Antal platser: 12

Kurslängd: 10 dagar

Kurstid:

Del 1: Mån 11/9 - fre 15/9 2017,

Del 2: Mån 20/11 - fre 24/11 2017

 

Ansökan: Ansökan sker per mejl till Karin Bäckgren, se kontakt nedan. Anmälan är bindande.

Kursen är fullbokad, ny kurs anordnas hösten 2018.

 

Kontakt

Profilbild Karin Bäckgren

Karin Bäckgren
Mejl
019-602 82 06

Målgrupp

Teckenspråkstolkar som har viss erfarenhet av eller har för avsikt att tolka inom rättsväsendet.

Syfte

  • att fördjupa kunskaper i juridisk terminologi
  • att tydliggöra den roll tolken har i rätten
  • att belysa de utmaningar man som teckenspråkstolk möter i rätten

Kursen avser att ge kunskaper som motsvarar auktorisationsprovet i rättstolkning.

Kursinnehåll

Huvudsakligen teoretiska diskussioner, men praktiska övningar ingår också (rollspel) samt studiebesök i rätten.

Del 1: Fokuserar i huvudsak på civilrätten och introducerar processrätten. Tolkningsetiska och tolktekniska dilemman dryftas. Juridiska begrepp och dess innebörd. Utifrån egna erfarenheter hos deltagarna diskuteras konsekvenser beroende  av skillnaden i modalitet mellan talad svenska och svenskt teckenspråk.

Del 2: En dag med fortsatt processrätt, därefter straffrätt dag 2-4. Rollspel och teori. Fortsatta diskussioner kopplat till kurslitteraturen. Juridiska begrepp och dess innebörd. Auskultation av rättegång med uppföljning efteråt.

Kurslitteratur

Juridik, Civilrätt, Straffrätt, Processrätt, (2011) K Lundberg, J Schüldt, T Rother-Shirren, A Lagerstedt, C Calleman, P J Nordell, A H Persson, M Radetzki, J Ziola och Bonnier Utbildning AB, Stockholm.

Juridik för tolkar, (upplaga 5:1,2010) Brittmari Ulvås Mårtensson, Tolk- och översättarinstitutet och Fritzes = JT.

Introduktion till straffrätten, (2011) Susanne Wennberg, Norstedts Juridik AB, (ISBN:9789139205821)

Utbildningsledare

Jennie Fors, tolklärare och teckenspråkslärare

Utbildningsansvarig

Karin Bäckgren