Logo Fellingsbro folkhögskola

Personlig assistentutbildning Teckenspråk

Lärare instruerar kursdeltagare i blodtrycksmätning.

Utbildningsort: Fellingsbro

Antal platser: 12

Kurslängd: 1 läsår

Omfattning: Heltid

Kurstid:

HT 2020-08-17 - 2020-12-18

VT 2021-01-11 - 2021-05-21

Lov:

Höstlov, v 44 (3 dagar)

Påsklov, v 14 (4 dagar)

 

Ansökan:

Sista ansökningsdag till HT 2020 är 1 maj.

Ansökan öppnas 15 februari 2020.

Kontakt

Profilbild Niclas Thörner

Niclas Thörner
Mejl
072-143 30 19

Profilbild Jenny Molin

Jenny Molin
Mejl
0581-891 00 (växel)

Till ansökan

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som har svenska som andraspråk och som har livserfarenhet och ett stort intresse av att arbeta med andra människor.

Syfte

Du som går kursen ska få så breda kun­skaper att du kan ge assistans med god kvalitet åt personer med funktionsva­riation i deras olika livssituationer. Det kan t.ex. handla om grundläggan­de personliga behov, arbete, studier, hemsysslor, resor och fritidsaktiviteter. Kursen är också meriterande för andra insatser enligt LSS, såsom kontaktper­son, olika boendeformer och inom daglig verksamhet.

Kursinnehåll

Kursen, som ges på gymnasienivå, innehåller följande ämnesom­råden: svenska för yrkeslivet, kunskap om funktionsvariationer, assistentkun­skap, beteendeämnen och livsfrågor, samhällskunskap, hälsa och motion, omvårdnad, kommunikation, skapan­de arbete, datorkunskap, praktisk pe­dagogik, hjälpmedelskunskap, egen­vårdskurs och LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade).

I kursen ingår också 4 veckors praktik.

Antagningsvillkor

Minimiålder 18 år. Du ska ha läst Svens­ka för invandrare (SFI) till minst nivå C. Arbetslivserfarenhet är meriterande. Deltagande på intervjudag den 25 maj 2020 är obligatorisk.

Kostnader

600 kr/läsår för kopierat undervisningsmaterial, samt upp till 1 000 kr/läsår för läromedel beroende på vilka böcker du behöver köpa.

Ansökan

När du ansöker ska du skicka med:

  • Intyg på SFI/språklig nivå
  • Eventuella arbetsgivarintyg
  • Personligt brev

Ansvarig skolledare

Brita Nordqvist