Logo Fellingsbro folkhögskola

Personlig assistentutbildning Teckenspråk

Utbildning till Personlig assistent på Fellingsbro folkhögskola.

Utbildningsort: Fellingsbro

Antal platser: 12

Kurslängd: 1 läsår

Omfattning: Heltid

Kurstid:

HT 2020-08-17 - 2020-12-18

VT 2021-01-11 - 2021-05-21

Lov:

Höstlov, v 44 (3 dagar)

Påsklov, v 16 (4 dagar)

 

Kurstid - innevarande läsår:

HT 2019-08-19 - 2019-12-20

VT 2020-01-09 - 2020-05-20

Lov: vecka 44,

påsklov vecka 16

 

Ansökan:

Sista ansökningsdag till HT 2020 är 1 maj.

Ansökan öppnas 15 februari 2020.

Kontakt

Profilbild Niclas Thörner

Niclas Thörner
Mejl
072-143 30 19

Till ansökan

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som har svenska som andraspråk och som har livserfarenhet och ett stort intresse av att arbeta med andra människor.

Syfte

Du som går kursen ska få så breda kunskaper att du kan ge assistans med god kvalitet åt personer med funktionsvariation i deras olika livssituationer. Det kan t.ex. handla om grundläggande personliga behov, arbete, studier, hemsysslor, resor och fritidsaktiviteter. Kursen är också meriterande för andra insatser enligt LSS, såsom kontaktperson, olika boendeformer och inom daglig verksamhet.

Kursinnehåll

Kursen innehåller följande ämnesområden: svenska för yrkeslivet, kunskap om funktionsvariationer, beteendeämnen och livsfrågor, hälsa och motion, omvårdnad, drama och kommunikation, skapande arbete, svenskt teckenspråk, datorkunskap, praktisk pedagogik, hjälpmedelskunskap, egenvårdskurs och LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade).

I kursen ingår också fyra veckors praktik.

Inträdeskrav

Minimiålder 18 år. Du ska ha läst Svenska för invandrare (SFI) till minst nivå C. Arbetslivserfarenhet är meriterande. Deltagande på intervjudag den 25 maj 2020 är obligatorisk.

Kostnader

600 kr/läsår för kopierat undervisningsmaterial, samt upp till 1 000 kr/läsår för läromedel beroende på vilka böcker du behöver köpa.

Ansökan

När du ansöker ska du skicka med:

  • Intyg på SFI/språklig nivå
  • Eventuella arbetsgivarintyg
  • Personligt brev

Ansvarig skolledare

Brita Nordqvist