Logo Fellingsbro folkhögskola

Handledarutbildning, 2 veckor

Entré Fellingsbro folkhögskola i Örebro

Utbildningsort: Örebro

Antal platser: 12

Kurslängd: 2 veckor

Kurstid: Del 1: Vecka 4 (mån-fre) 2019, Del 2: Vecka 19 (mån-fre) 2019.

Ansökan: Senast 26 november 2018 per mejl till Karin Bäckgren (se kontakt nedan). Ange adress och e-postadress till kursdeltagaren samt fakturaadress. Anmälan är bindande. Kursen ges under förutsättning att sökta medel erhålls.

Kostnad: 2 750 kr + moms (inkl. lunch och fm/em fika samtliga 10 dgr samt visst kursmaterial)

Kontakt

Profilbild Karin Bäckgren

Karin Bäckgren
Mejl
019-602 82 06

Våren 2019 erbjuder Fellingsbro folkhögskola återigen den uppskattade handledarutbildningen i samarbete med Sandahl Partner. Utbildningen omfattar 10 dagar fördelat på 2 veckor, v 4 och v 19.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till teckenspråks- och dövblindtolkar som inte redan har en handledarutbildning eller till de som har en äldre handledarutbildning. De sökande ska ha av MYH eller TÖI godkänd tolkutbildning.

Syfte

  • att man som tolk ska tillägna sig kunskap om och i handledarskap med målet att känna sig trygg i handledarskapets grunder, förutsättningar och privilegier
  • att utveckla det personliga ledarskapet för att kunna se sitt arbete utifrån
  • att utveckla kunskapen om kommunikation och lärandeprocesser, vilka i sin tur ger utrymme för reflektion och växande i handledarrollen
  • att få kunskap om tolkens del i sammanhanget utifrån ett interaktionistiskt perspektiv

Kursinnehåll

Kursen ger konkreta verktyg genom teori och praktiska övningar. Innehållet är kopplat till forskning om handledningsteori.

Kursledare

Per-Olof Berzelius, leg. Psykolog och organisationskonsult

Karin Bäckgren, tolklärare, beteendevetare och diplomerad inom organisationspsykologi