Logo Fellingsbro folkhögskola

Fortbildning för handledare

Entré Fellingsbro folkhögskola i Örebro

Utbildningsort: Örebro

Antal platser: 12

Kurslängd: 3 dagar

Kurstid: 2-4 oktober 2019

Ansökan: Anmälan mejlas till Karin Bäckgren (se kontakt nedan) senast den 30:e augusti. Ange adress och e-postadress till kursdeltagaren samt fakturaadress.

Anmälan är bindande och vid fler ansökningar än platser utgår vi från ett geografiskt urval.

Kostnad: Egenavgift 800 kr + moms (inkl. lunch och fm/em fika samtliga 2 dgr).

 

Kontakt

Profilbild Karin Bäckgren

Karin Bäckgren
Mejl
019-602 82 06

Hösten 2019 erbjuder Fellingsbro folkhögskola i samarbete med Sandahl Partner en tredagars fortbildning för tolkar med en tidigare genomgången handledarutbildning.

Målgrupp

Verksamma teckenspråks- och dövblindtolkar som är utbildade handledare.

Innehåll

Kursen ger konkreta verktyg genom teori och praktiska övningar. Innehållet är kopplat till forskning om handledningsteori.

Kursens mål

  • att bli påfylld och stärkt i sin handledarroll
  • att öva coaching och olika former för feedback
  • att utveckla det personliga ledarskapet för att bättre kunna se sitt arbete utifrån

Kursledare

Per-Olof Berzelius, leg. Psykolog och organisationskonsult

Karin Bäckgren, tolklärare, beteendevetare och diplomerad inom organisationspsykologi.