Logo Fellingsbro folkhögskola

Behandlingspedagogutbildning Teckenspråk

Dramalektion på behandlingspedagogutbildningen vid Fellingsbro folkhögskola.

Utbildningsort: Fellingsbro

Antal platser: 14

Kurslängd: 2 läsår

Omfattning: Heltid

Kurstid:

HT 2020-08-17 - 2020-12-18

VT 2021-01-11 - 2021-05-21

Lov:

Höstlov, v 44 (3 dagar)

Sportlov, v 8 (5 dagar)

Påsklov, v 16 (4 dagar)

 

Kurstid - innevarande läsår:

HT 2019-08-19 - 2019-12-20

VT 2020-01-09 - 2020-05-20

Lov: vecka 44, 8 och 16

 

Ansökan:

Sista ansökningsdag till HT 2020 är 1 maj.

Ansökan öppnas 15 februari 2020.

 

 

Kontakt

Profilbild Lena Ackesten

Lena Ackesten
Mejl
0581-89 100 (växel)

Till ansökan

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som vill arbeta med människor på behandlingshem, i öppenvård, inom socialpsykiatrin eller kriminalvården, med elever med särskilda behov, ensamkommande flyktingar eller annan stödverksamhet.

Syfte

Syftet med kursen är att du ska få kunskaper och verktyg, samt arbeta med självkännedom och personlig utveckling, för att kunna arbeta inom missbruksvården och med människor i andra socialt utsatta situationer.

Kursinnehåll

Kursen är en tvåårig yrkesutbildning på eftergymnasial nivå och innehåller ämnena behandlingsmetodik, psykologi, sociologi, pedagogik, psykiatri, rättskunskap, drama, hälsa samt etik. I utbildningen ingår även studier inom ART (Aggression Replacement Training), KBT-introduktionskurs, ÅP (Återfallsprevention) och MI (Motiverande Samtal).

Skolan har utbyte och samarbete med flera internationella aktörer och studiebesök är en viktig del av undervisningen. För att garantera en hög kvalitet och aktualitet strävar vi efter att erbjuda bredd i utbildningen och spegla olika synsätt på missbruk och behandling i nära dialog och samverkan med aktörer inom behandlingsområdet.

Tre praktikperioder med lärandet förlagt till arbetsplatser ingår i utbildningen. Observera att innehållet och strukturen i kursen kan ändras fortlöpande då både lärare, deltagare och arbetsgivare har möjlighet att påverka upplägget av kursen.

Inträdeskrav

Treåriga gymnasiestudier med uppnådd grundläggande behörighet till yrkeshögskola, minimiålder 23 år, tre års drogfrihet, arbetslivserfarenhet. Obligatoriskt deltagande på intervjudag den 1, 2 eller 3 juni 2020.

Kostnader

600 kr/läsår för kopierat undervisningsmaterial, samt upp till 2 000 kr/läsår för läromedel beroende på vilka böcker du behöver köpa.

Ansökan

När du ansöker ska du skicka med:

  • Bevis för gymnasiebehörighet
  • Intyg om arbetslivserfarenhet (meriterande men ej obligatoriskt)
  • Personligt brev

Ansvarig skolledare

Brita Nordqvist