Logo Fellingsbro folkhögskola

Baskurs

Matlagning på Baskursen på Fellingsbro folkhögskola.

Utbildningsort: Fellingsbro

Antal platser: 14 (2 grupper)

Kurslängd: 1+1 termin, behovsprövning vid respektive terminsstart.

Omfattning: Heltid

Kurstid:

HT 2020-08-24 - 2020-12-18

VT 2021-01-11 - 2021-05-21

Lov:

Höstlov, v 44 (3 dagar)

Sportlov, v 8 (5 dagar)

Påsklov, v 14 (4 dagar)

 

Ansökan:

Sista ansökningsdag till prova-på-dagarna 25 april.

Ansökan till ettåriga Baskursen sker på plats under prova-på-dagarna.

Ansökan öppnas 15 februari 2020.

Kontakt

Profilbild Anna Liljenbring

Anna Liljenbring
Mejl
070-861 98 48

Till ansökan

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig med NPF-diagnos högfungerande autism, Aspergers syndrom eller annan diagnos inom autismspektrum utan utvecklingsstörning.

Syfte

Baskursens centrala syften är att öka din självkänsla, din självinsikt och ditt självförtroende. Vi strävar efter att du ska känna motivation och ett samman­hang i tillvaron. Genom det vill vi för­bereda dig och ge dig förutsättningar inför ditt nästa steg i livet. Du får ut­veckla och hitta strategier för att fung­era socialt, att arbeta i grupp samt att planera och praktiskt hantera din var­dag och dess innehåll.

Kursinnehåll

Studierna är variationsrika och utgår från gruppens och dina individuella behov vilka fångas upp genom bl.a. kartläggning, samtal och observation. Kursdeltagarna bor på skolans internat vilket är en förutsättning för arbetet med att ge en struktur när det gäller boende, skola och fritid. Assistentstöd finns på skoltid samt vardagskvällar och nätter men inte på helger. Studiebesök och studieresor ingår obligatoriskt i kursen. Kursen är inte behörighetsgi­vande.

Antagningsvillkor

  • Minimiålder 18 år.
  • Högfungerande autism, Aspergers syndrom eller annan diagnos inom autismspektrum.
  • Deltagande i prova-på-kurs (3 dagar) den 26-28 maj eller den 1-3 juni 2020.

Information om prova-på-dagarna för Baskursen.

Kostnader

600 kr/läsår för kopierat undervisningsmaterial, samt upp till 1 000 kr/läsår för läromedel och resor.

Ansvarig skolledare

Brita Nordqvist