Logo Fellingsbro folkhögskola

Baskurs

Baskursen på Fellingsbro folkhögskola.

Utbildningsort: Fellingsbro

Antal platser: 14 (2 grupper)

Kurslängd: 1+1 termin, behovsprövning vid respektive terminsstart.

 

Kurstid:

HT 2017-08-23 - 2017-12-19

VT 2018-01-08 - 2018-05-18

Lov: vecka 44, sportlov vecka 8, påsklov vecka 14

 

Ansökan:

Sista ansökningsdag till prova-på-kursen 25 april.

Kontakt

Profilbild Anna Liljenbring

Anna Liljenbring
Mejl
070-861 98 48

Till ansökan

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig med Aspergers syndrom eller annan diagnos inom autismspektrum utan utvecklingsstörning.

Syfte

Baskursens centrala syften är att öka din självkänsla, din självinsikt och ditt självförtroende. Vi strävar efter att du ska känna motivation och ett sammanhang i tillvaron. Genom det vill vi förbereda dig för livet. Du får utveckla och hitta strategier för att fungera socialt, att arbeta i grupp samt att planera och praktiskt hantera din vardag och dess innehåll.

Kursinnehåll

Studierna är variationsrika och utgår från gruppens och dina individuella behov som fångas upp genom bl.a. kartläggning, samtal och observation. Att bo på skolans internat är obligatoriskt på kursen, vilket ger dig möjlighet att utveckla struktur när det gäller boende, skola och fritid. Studiebesök och studieresor ingår obligatoriskt i kursen. Kursen är inte behörighetsgivande.

Inträdeskrav

Minimiålder 18 år med diagnosen Aspergers syndrom eller annan diagnos inom autismspektrum utan utvecklingsstörning.

Deltagande i prova-på-kurs (3 dagar). Prova-på-kurserna äger rum 22 - 24 maj och 30 maj - 1 juni 2017. Information om prova-på-kurserna för Baskursen.

Kostnader

400 kr/läsår för kopierat undervisningsmaterial, samt upp till 1 000 kr/läsår för läromedel och resor.