Logo Fellingsbro folkhögskola

Baskurs

Matlagning på Baskursen på Fellingsbro folkhögskola.

Utbildningsort: Fellingsbro

Antal platser: 14 (2 grupper)

Kurslängd: 1+1 termin, behovsprövning vid respektive terminsstart.

Omfattning: Heltid

 

Kurstid:

HT 2019-08-26 - 2019-12-20

VT 2020-01-09 - 2020-05-20

Lov: vecka 44, sportlov vecka 8, påsklov vecka 16

 

Ansökan:

Sista ansökningsdag till prova-på-kursen 25 april.

Ansökan till ettåriga Baskursen sker på plats under prova-på-kursen.

Kontakt

Profilbild Anna Liljenbring

Anna Liljenbring
Mejl
070-861 98 48

Till ansökan

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig med NPF-diagnos högfungerande autism, Aspergers syndrom eller annan diagnos inom autismspektrum utan utvecklingsstörning.

Syfte

Baskursens centrala syften är att öka din självkänsla, din självinsikt och ditt självförtroende. Vi strävar efter att du ska känna motivation och ett sammanhang i tillvaron. Genom det vill vi förbereda dig för livet. Du får utveckla och hitta strategier för att fungera socialt, att arbeta i grupp samt att planera och praktiskt hantera din vardag och dess innehåll.

Kursinnehåll

Studierna är variationsrika och utgår från gruppens och dina individuella behov vilka fångas upp genom bl.a. kartläggning, samtal och observation. Kursdeltagarna bor på skolans internat vilket är en förutsättning för arbetet med att ge en struktur när det gäller boende, skola och fritid. Assistentstöd finns på skoltid samt vardagskvällar och nätter men inte på helger. Studiebesök och studieresor ingår obligatoriskt i kursen. Kursen är inte behörighetsgivande.

Inträdeskrav

  • Minimiålder 18 år.
  • Högfungerande autism, Aspergers syndrom eller annan diagnos inom autismspektrum.
  • Deltagande i prova-på-kurs (3 dagar) den 21-23 maj eller 27-29 maj 2019.

Information om prova-på-kurserna för Baskursen.

Kostnader

600 kr/läsår för kopierat undervisningsmaterial, samt upp till 1 000 kr/läsår för läromedel och resor.

Ansvarig skolledare

Brita Nordqvist