Logo Fellingsbro folkhögskola

Allmän kurs Teckenspråk Lättläst

Matematiklektion Fellingsbro folkhögskola.

Utbildningsort: Fellingsbro

Antal platser: ca 50 delat på fyra grupper

Kurslängd: 1-3 läsår

Omfattning: Heltid

 

Kurstid:

HT 2018-08-20 - 2018-12-21

VT 2019-01-07 - 2019-05-17

Lov: vecka 44, 8 och 17

 

Ansökan:

Sista ansökningsdag 1 maj. Antagning fram till kursstart och mindre intagning till VT om lediga platser finns.

Kontakt

Profilbild Olle Resmark

Olle Resmark
Mejl
072-143 22 35

Profilbild Tore Karlsson

Tore Karlsson
Mejl
072-148 08 23

Till ansökan

Målgrupp

Till de allmänna kurserna söker människor i alla åldrar med olika bakgrund och framtidsplaner.

Syfte

På Allmän kurs ges möjlighet att läsa in grundläggande behörighet till högre studier samt att eventuellt uppnå vissa särskilda behörigheter. Syftet är, utöver att nå behörigheter, att du ska växa som människa och samhällsmedborgare, det vill säga att du ska lära för livet.

Kursinnehåll

I kursen ingår bl.a. de gymnasiegemensamma ämnena svenska, engelska, samhällskunskap, matematik, naturkunskap, historia och religionskunskap. Därutöver ingår ett tillval, motion och hälsa, kulturstunder, studiebesök, temadagar, kulturevenemang och internationellt utbyte m.m.

Du kan gå ett, två eller tre år, beroende på skolbakgrund och framtidsplaner. Varje kursdeltagare får en individuell studieplan.

Inträdeskrav

Minimiåldern är 18 år. Vid antagningen prioriterar vi den som saknar fullständig gymnasieutbildning samt äldre med kort utbildningsbakgrund.

Kostnader

600 kr/läsår för kopierat undervisningsmaterial, samt upp till 1 000 kr/läsår för läromedel, beroende på vilka böcker du behöver köpa.

Målgrupp - Vem kan gå kursen?

Allmän kurs passar för människor

som inte har gått färdigt i grundskolan eller gymnasieskolan.

Den passar både äldre och yngre.

De som går här har olika bakgrund

och mål vad de vill göra sen.

 

Syfte – Varför ska du gå kursen?

På kursen vill vi att du ska få

den utbildning som behövs

för att söka vidare till studier

efter grundskolan eller gymnasieskolan

om du vill göra det.

Det kallas grundläggande behörighet.

 

Vi kan också hjälpa till med

en del särskild behörighet

om det är något särskilt ämne

du behöver kunna för att kunna söka en utbildning.

 

Vi vill också att du ska

bli en bra människa

som fungerar i samhället.

Att du ska lära dig att leva ett bra liv.

 

Kursinnehåll – Vad lär du dig på kursen?

På kursen läser vi de ämnen

som alla på gymnasiet läser.

Det är:

  • svenska
  • matematik
  • engelska
  • naturkunskap
  • samhällskunskap
  • historia
  • religion

Du väljer också ett ämne till.

Vi läser också om kultur

och går på till exempel teater och utställningar

Vi gör studiebesök

och det finns möjlighet att åka utomlands

 

Hur lång är kursen?

Du kan gå 1, 2 eller 3 år

Det beror på hur mycket du läst förut

och vad du vill göra efter kursen.

 

Du som går kursen

får en egen plan för din utbildning

 

Vilka får gå kursen?

Du måste ha fyllt 18 år.

Du som inte har gått färdigt grundskolan eller gymnasieskolan.

I första hand får de som inte gått färdigt gymnasiet gå kursen

och de som är äldre och inte gått så mycket i skolan.

 

Det finns sammanlagt 50 platser

som är uppdelade i fyra grupper.