Logo Fellingsbro folkhögskola

Allmän kurs Teckenspråk Lättläst

Lektion på Allmän kurs på Fellingsbro folkhögskola.

Utbildningsort: Fellingsbro

Antal platser: ca 60 fördelat på fyra grupper

Kurslängd: 1-3 läsår

Omfattning: Heltid

Kurstid:

HT 2020-08-17 - 2020-12-18

VT 2021-01-11 - 2021-05-21

Lov:

Höstlov, v 44 (3 dagar)

Sportlov, v 8 (5 dagar)

Påsklov, v 14 (4 dagar)

 

Ansökan:

Sista ansökningsdag till HT 2020 är 1 maj, ansökan öppnas 15 februari 2020.

Sista ansökningsdag till VT 2021 är 1 december 2020. Ansökan till VT öppnas 31 oktober. Begränsad antagning till VT.

Kontakt

Profilbild Anneli Eriksson

Anneli Eriksson
Mejl
0581-89 100 (växel)

Till ansökan

Målgrupp

Till de allmänna kurserna söker människor i olika åldrar med varierande bakgrund och framtidsplaner.

Syfte

På Allmän kurs ges möjlighet att läsa in grundläggande behörighet till högre studier samt att eventuellt uppnå vissa särskilda behörigheter. Syftet är, utöver att nå behörigheter, att du ska växa som människa och samhällsmedborgare, det vill säga att du ska lära för livet.

Kursinnehåll

I kursen ingår bl.a. de gymnasiegemen­samma ämnena svenska, engelska, samhällskunskap, matematik, natur­kunskap, historia och religionskun­skap. Därutöver ingår ett tillval, motion och hälsa, kulturstunder, studiebesök, temadagar, kulturevenemang och in­ternationellt utbyte m.m.

Du kan gå ett, två eller tre år, beroen­de på skolbakgrund och framtidspla­ner. Varje kursdeltagare får en indivi­duell studieplan.

Antagningsvillkor

Minimiålder 18 år. Vid antagningen prioriterar vi den som saknar fullstän­dig gymnasieutbildning samt äldre med kort utbildningsbakgrund.

Angående ansökan till vårterminen 2021

 • Just nu bedrivs Allmän kurs på distans.
 • Vi kommer att tillämpa löpande antagning under ansökningstiden som börjar den 31 oktober 2020.
 • Du som börjar Allmän kurs på vårterminen kan inte söka in till universitet/högskola till nästkommande vårtermin. Detta på grund av att sista kompletteringsdag till universitet/högskolor infaller innan du får intyget på att du fullgjort ett års studier på Allmän kurs.

Kostnader

600 kr/läsår för kopierat undervisningsmaterial, samt upp till 1 000 kr/läsår för läromedel, beroende på vilka böcker du behöver köpa.

Ansökan

När du ansöker ska du skicka med:

 • Betyg/intyg från tidigare studier
 • Eventuella arbetsgivarintyg

Ansvarig skolledare

Mattias Ekström

Målgrupp - Vem kan gå kursen?

Allmän kurs passar för människor

som inte har gått färdigt i grundskolan eller gymnasieskolan.

Den passar både äldre och yngre.

De som går här har olika bakgrund

och mål vad de vill göra sen.

 

Syfte – Varför ska du gå kursen?

På kursen vill vi att du ska få

den utbildning som behövs

för att söka vidare till studier

efter grundskolan eller gymnasieskolan

om du vill göra det.

Det kallas grundläggande behörighet.

 

Vi kan också hjälpa till med

en del särskild behörighet

om det är något särskilt ämne

du behöver kunna för att kunna söka en utbildning.

 

Vi vill också att du ska

bli en bra människa

som fungerar i samhället.

Att du ska lära dig att leva ett bra liv.

 

Kursinnehåll – Vad lär du dig på kursen?

På kursen läser vi de ämnen

som alla på gymnasiet läser.

Det är:

 • svenska
 • matematik
 • engelska
 • naturkunskap
 • samhällskunskap
 • historia
 • religion

Du väljer också ett ämne till.

Vi läser också om kultur

och går på till exempel teater och utställningar

Vi gör studiebesök

och det finns möjlighet att åka utomlands

 

Hur lång är kursen?

Du kan gå 1, 2 eller 3 år

Det beror på hur mycket du läst förut

och vad du vill göra efter kursen.

 

Du som går kursen

får en egen plan för din utbildning

 

Vilka får gå kursen?

Du måste ha fyllt 18 år.

Du som inte har gått färdigt grundskolan eller gymnasieskolan.

I första hand får de som inte gått färdigt gymnasiet gå kursen

och de som är äldre och inte gått så mycket i skolan.

 

Det finns sammanlagt 60 platser

som är uppdelade i fyra grupper.