Logo Fellingsbro folkhögskola

Allmän kurs - teckenspråkig Teckenspråk

Studerande vid Fellingsbro folkhögskola i Örebro.

Utbildningsort: Örebro

Antal platser: 12

Kurslängd: 1-3 läsår

Kurstid:

HT 2018-08-20 - 2018-12-21

VT 2019-01-07 - 2019-05-17

Lov: vecka 44, sportlov vecka 8, påsklov vecka 16

Innevarande kurstider:

HT 2017-08-16 - 2017-12-19

VT 2018-01-08 - 2018-05-18

Lov: vecka 44, sportlov vecka 8, påsklov vecka 13

 

Ansökan:

Sista ansökningsdag 1 maj, antagning fram till kursstart om lediga platser finns.

Kontakt

Profilbild Marina Nyman

Marina Nyman
Mejl
019-602 82 00 (växel)

Till ansökan

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som är teckenspråkig och som vill läsa klart din behörighet från grundskolan/specialskolan eller gymnasiet.

Syfte

Syftet med allmän kurs är att få möjlighet att läsa in grundläggande behörighet för vidare studier samt att eventuellt uppnå vissa särskilda behörigheter. Folkhögskolans miljö är unik; du blir sedd för den du är, där du är. Det finns tid att diskutera och det finns resurser för att hjälpa. Målet är inte bara att få kunskap, utan att lära för livet och att växa som människa.

Kursinnehåll

I kursen ingår de gymnasiegemensamma ämnena, som t.ex. svenskt teckenspråk, svenska, samhällskunskap och historia. Vi erbjuder även möjlighet att lära sig ASL (amerikanskt teckenspråk).

Kursen är på heltid och du kan läsa ett, två eller tre år beroende på din skolbakgrund och dina framtidsplaner. På allmän kurs görs inga prov och du får inte läxor utan studierna sker på plats på skolan. Alla lektioner leds av lärare och du kan själv påverka och forma kursens innehåll. Det är hög lärartäthet på kursen och det finns både tid och resurser för att erbjuda studier i grupp med individuellt anpassat upplägg. Det innebär att du kan lära dig på det sätt som passar bäst för just dig.

Inom Fellingsbro folkhögskola finns lång erfarenhet av allmän kurs. Här blir du en del av ett socialt sammanhang med gemensamma aktiviteter med andra på folkhögskolan. Studierna sker på teckenspråk i en teckenspråkig miljö. Vi jobbar mycket med kultur- och demokratifrågor för att vi ska kunna förstå oss själva och samhället. Allmän kurs gör med jämna mellanrum en studieresa.

Inträdeskrav

Du ska ha fyllt 18 år och vara teckenspråkig.

Kostnader

1 000 kr/läsår för undervisningsmaterial och fika, samt upp till 1 000 kr/läsår för läromedel beroende på vilka böcker du behöver köpa.