Logo Fellingsbro folkhögskola

Allmän kurs på teckenspråk Teckenspråk

Allmän kurs teckenspråk på Open art. Fellingsbro folkhögskola i Örebro.

Utbildningsort: Örebro

Antal platser: 12

Kurslängd: 1-3 läsår

Omfattning: Heltid

Kurstid:

HT 2020-08-17 - 2020-12-18

VT 2021-01-11 - 2021-05-21

Lov:

Höstlov, v 44 (3 dagar)

Sportlov, v 8 (5 dagar)

Påsklov, v 15 (4 dagar)

 

Kurstid - innevarande läsår:

HT 2019-08-19 - 2019-12-20

VT 2020-01-09 - 2020-05-20

Lov: vecka 44, 8 och 15

 

Ansökan:

Sista ansökningsdag till HT 2020 är 1 maj. Ansökan öppnas 15 februari 2020.

Kontakt

Profilbild Marina Nyman

Marina Nyman
Mejl
019-602 82 00 (växel)

Till ansökan

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som är teckenspråkig och som vill läsa klart din behörighet från grundskolan/specialskolan eller gymnasiet.

Syfte

Syftet med Allmän kurs är att få möjlighet att läsa in grundläggande behörighet för vidare studier samt att eventuellt uppnå vissa särskilda behörigheter. Syftet är att få kunskap, att lära för livet och att växa som människa.

Kursinnehåll

I kursen ingår de gymnasiegemensamma ämnena svenska, engelska, samhällskunskap, matematik, naturkunskap, historia och religionskunskap. Därtill ingår svenskt teckenspråk, ASL (amerikanskt teckenspråk) samt motion och hälsa. Kursen är på heltid och du kan läsa 1-3 år beroende på din skolbakgrund och dina framtidsplaner. Det är hög lärartäthet på kursen och det finns både tid och resurser för att erbjuda studier i grupp med individuellt anpassat upplägg.

Här blir du en del av ett socialt sammanhang med gemensamma aktiviteter med andra på folkhögskolan. Studierna sker på teckenspråk i en teckenspråkig miljö. Vi jobbar mycket med kultur- och demokratifrågor för att därigenom kunna förstå oss själva och samhället. Studieresor och studiebesök är en del av utbildningen.

Inträdeskrav

Du ska ha fyllt 18 år och vara teckenspråkig.

Kostnader

1 000 kr/läsår för undervisningsmaterial och fika, samt upp till 1 000 kr/läsår för läromedel beroende på vilka böcker du behöver köpa.

Ansökan

När du ansöker ska du skicka med:

  • Grundskolebetyg
  • Eventuellt gymnasiebetyg

Ansvarig skolledare

Michael Karlsson