Logo Fellingsbro folkhögskola

Kontakt

Entré Fellingsbro folkhögskola. Entré Fellingsbro folkhögskola i Örebro.

Fellingsbro folkhögskola i Fellingsbro

Postadress:
Box 4
732 02 Fellingsbro

Besöksadress:
Bergsvägen 2
732 71 Fellingsbro

Tel: 0581-891 00
Fax: 0581-62 38 01
Sjukanmälan via sms: 076-839 91 00 (senast kl. 08.00)

E-post: info@fellingsbro.fhsk.se

Vid frågor om platser på specifika kurser/utbildningar, kontakta den biträdande rektor som ansvarar för kursen/utbildningen. Ansvarsområde listas under respektive biträdande rektor nedan.

Rektor

Torkel Freed 
torkel.freed@fellingsbro.fhsk.se
076-695 08 09

0581-89 101

Biträdande rektor 
Mattias Ekström 
mattias.ekstrom@fellingsbro.fhsk.se
070-407 19 96

Ansvar: Allmän kurs, Allmän grundkurs, Allmän kurs distans, Svenska som andraspråk, SMF, Etableringskurs, Better English.

Biträdande rektor 
Brita Nordqvist 
brita.nordqvist@fellingsbro.fhsk.se
070-219 94 81

Ansvar: Projektkurs, Baskurs, Behandlingspedagogutbildning, Personlig assistentutbildning, Friskvårdskurs (Örebro).

Biträdande rektor 
Patrik Bergman 
patrik.bergman@fellingsbro.fhsk.se
076-695 05 60

Ansvar: Internat, socialpedagogik, kök, städ, vaktmästeri, samordning elevassistenter.

 

Fellingsbro folkhögskola i Örebro

Post- och besöksadress:
Fellingsbro folkhögskola
Klerkgatan 16
702 25 Örebro

Tel: 019-602 82 00
Fax: 019-25 74 10
Sjukanmälan via sms: 076-848 91 10

E-post: info@fellingsbro.fhsk.se

Biträdande rektor
Michael Karlsson
michael.karlsson@fellingsbro.fhsk.se
076-695 05 70

Ansvar: Teckenspråks- och dövblindtolkutbildning, Syntolksutbildning, Teckenspråkskurs, Teckenspråkskurs distans och Allmän kurs på teckenspråk.